Integration av backend-system

kr

Integrera ditt backend-system med FunnelBud. Den här lösningen erbjuder en beprövad integrationsprocess som underlättar informationsflödet mellan din backend-applikation och FunnelBud och hjälper dig att arbeta effektivare i båda systemen.

Lösningsexpert: Priya Manager

SKU: 2205241351 Kategori: Ingår i licenskostnaden: PremiumTeknik: Sharpspring, FunnelBud Go
Vad den här lösningen ger dig
 • En standardintegrationsprocess som synkroniserar kontakter mellan din backend-applikation och FunnelBud.
 • I processen ingår anpassningsbara integrationskomponenter som gör att du kan välja vilka kontakter som ska skickas från Backend till FunnelBud, vilken information som ska synkroniseras och vad som ska göras med informationen när den skickas till FunnelBud. På samma sätt gör processen det också möjligt för dig att välja vem och vad som ska skickas tillbaka till ditt backend-system.
 • En projektledare som övervakar hela projektet, hanterar tidslinjer, uppdateringar och leveranser.
 • En dedikerad systemutvecklare som kommer att bygga upp synkroniseringen.
 • En kostnadsfri integrationsrapport som visar hur många som är synkroniserade mellan systemen.
Integration av backend-system
Hur vi levererar lösningen till dig

För API-integrationer följer vi ett standardförfarande:

 • Informationsinsamling - Vi ordnar ett möte för att diskutera de anpassningsbara komponenterna, tekniska krav och begränsningar och annan information som är relevant för projektet. Vi kommer dock att behöva följa synkroniseringens standardramar.
 • Avgränsning och material - Vi skapar ett avgränsningsdokument och skickar det till dig för godkännande. I dokumentet ingår de saker som vi behöver från dig för att kunna påbörja utvecklingen, t.ex. API-dokument, API-åtkomst osv. Scoping är en betald kostnad i förväg, om inte ditt paket innehåller det (se nedan).
 • Utveckling - När omfattningen har godkänts och allt material finns tillgängligt börjar vi bygga upp manuskriptet.
 • Testning - Vi skapar ett dokument med testfall baserat på de godkända kraven och omfattningen. Vi kommer att använda dessa testfall för intern testning för att se till att allt fungerar i enlighet med vad som överenskommits i dokumentet om omfattningen. När vi är klara med den interna testningen skickar vi testfallen till dig och du har minst en vecka på dig att testa integrationen.
 • Leverans - När du har testat och allt fungerar som det ska skickar vi dig ett leveransdokument för genomförande som du ska skriva under. När du har skrivit på anses projektet vara slutfört och levererat.
Kostnad för att genomföra
 • Basic och Standard: Vi tar ut hälften i förskott och resten vid godkänd leverans, samt en extra månatlig kostnad för support och underhåll av lösningen.
 • Premium: Ingår inom det tillåtna tillämpningsområdet för Premium-paketet. Se vår prissida för mer information om hur mycket som ingår.

Sheryll Chua

Om författaren

Sheryll är en senior projektledare på FunnelBud som gillar att automatisera utmanande processer och att komma på nya lösningar som gör kundernas arbete enklare och effektivare. Hon är också teamets rapporteringsspecialist som ansvarar för att bygga rapporter och instrumentpaneler för att hjälpa dig att utveckla datadrivna affärsstrategier.

FUNNELBUD ÄR VÅR EXPERT PÅ AUTOMATISERING AV MARKNADSFÖRING

Vi är mycket imponerade av hur mycket FunnelBuds mjukvara erbjuder och hur mycket expertis vi får av dem. Vi kan känna oss lugna och fokusera på vår affärstillväxt.

Anders Börde Grundare, chef för produkt och strategi, Moblrn
användarbild

VI HAR REDAN FÖRDUBBLAT VÅRA LEADS!

Med hjälp av FunnelBuds professionella, välstrukturerade och hjälpsamma support kunde vi implementera SharpSpring snabbt och enkelt. På bara 3 månader har vi redan fördubblat våra leads. Vi är mycket nöjda.

Eva Norras Rehn Marknadsföring och kommunikation, Qurant
användarbild

FUNNELBUD HAR ÖVERTRÄFFAT VÅRA FÖRVÄNTNINGAR!

FunnelBuds system gör allt vi behöver för en tredjedel av konkurrenternas pris. Och med hjälp som både ingår och har överträffat våra förväntningar. En självklarhet.

Ulf Lesley Strategisk chef, Strikersoft
användarbild